Category Archives: Uncategorized

Een goed jaar voor de Radijsstraat!

Liesbeth van Hoffen (bewoonster van de Radijsstraat, sinds een jaar met zonnepanelen) heeft het met Robert de Jonge van Woningcorporatie Patrimonium gekeken naar de opbrengst van de Zonnepanelen in de Radijsstraat in het afgelopen jaar. Hieronder hun verslag.

Radijsstraat in het Zonnetje

Nu ook huurders van de Huismeesters mogen kiezen voor Zonnepanelen op hun dak, is het aardig om eens even stil te staan bij de ervaringen in de Radijsstraat. Zo’n 70 % van de woningen aan de Zuidzijde worden gesierd met acht zonnepanelen. Levert dat nu ook ook iets op?

De resultaten zijn gepresenteerd in onderstaand overzicht.

Woningcorporatie Patrimonium heeft een jaar lang op gezette tijden aan de huurders die meedoen gevraagd om in te vullen wat er op hun (zonne)energieopbrengstmeter staat. De meest voorkomende waarden daarvan geven het volgende beeld: De Jaaropbrengst voor de bovenwoningen (5 panelen) bedraagt 1182 kWh en de jaaropbrengst van de benedenwoningen (3 panelen) bedraagt 726 kWh. Daarmee is er voor de bovenwoningen 21% meer energie opgewekt dan van tevoren verwacht en voor de benedenwoningen is het percentage zelfs 31% meer dan verwacht. Ook financieel zijn de huurders met zonnepanelen beter af. Ze zijn huur voor de zonnepanelen gaan betalen (bovenwoning € 11,49 per maand inclusief de huurindexatie) maar zijn minder geld aan hun energieleverancier kwijt (ca.- € 22,09 per maand). Men gaat er ca. €10,60 per maand op vooruit. Een huurder in een benedenwoning is er ook op vooruit gegaan:

De totale huur van de zonnepanelen installatie is voor de benedenwoning: € 6,49 per maand (dit is inclusief de huurindexatie per 1 juli 2014). Indien de bewoners de kWh had afgenomen van de eigen energieleverancier had men ca € 13,57 per maand moeten betalen. De huurders in de benedenwoningen die gebruik maken van de zonnepanelen hebben zo ca. € 7,07 per maand bespaard.

De woonlasten van deze huurders zijn door de zonnepanelen dus gedaald. Samen is er 55.332 kWh aan duurzame stroom opgewekt in de Radijsstraat, dat scheelt 26.476 Kg aan Co2 uitstoot, ook dat is een mooi resultaat.

Onderstaande Infographic is gemaakt door Robert de Jonge van Patrimonium:

Eerste zonnepanelen geplaatst op huurwoningen van de Huismeesters!

Op donderdag 19 februari zijn voor het eerst zonnepanelen geplaatst bij een huurwoning van de Huismeesters in de Tuinwijk! Huurders in onze wijk hebben in december een aanbod ontvangen om voor een passend bedrag per maand zonnepanelen te huren, met de insteek dat zij dit bedrag minimaal kunnen besparen op de energierekening. Verschillende bewoners zijn enthousiast op dit aanbod ingegaan, zodat nu gestart kan worden met de eerste plaatsingen. Hieronder zijn enkele foto’s van de plaatsing te zien, en hier is ook het persbericht dat de Huismeesters heeft uitgegeven.

DSC00708
De nieuwe panelen in de Concordiastraat. Op de achtergrond zijn de zonnepanelen op de woningen van Patrimonium in de Radijsstraat goed te zien.

DSC00720 DSC00719A DSC00715A DSC00714A DSC00712A DSC00710 DSC00705 DSC00699A DSC00698 DSC00697A DSC00696A DSC00694 DSC00693A

Plaatsing eerste zonnepanelen op een huurwoning van de Huismeesters in de Concordiastraat
Plaatsing eerste zonnepanelen op een huurwoning van de Huismeesters in de Concordiastraat

Verslag Zonneborrel 18 november

DSC_0240-uitsnede_low

Op dinsdag 18 november werd een bewonersavond met informatie over zonnepanelen georganiseerd onder de naam “Zonneborrel”. Aanwezig waren Jos Idema en Greetje Al-Delaimy van De Huismeesters, Edwin Arends van Arends Techniek (PV leverancier en installateur) en Jan Willem Wennekes van Tuinwijk in ’t Zonnetje. De opkomst was boven verwachting: er zaten 17 mensen in de zaal in het nieuwe buurtcentrum TuinPad.

Nadat Jan Willem een algemene introductie had gegeven over het project, de Tuinwijk en zonnepanelen, kwam Jos Idema aan het woord. Hij vertelde namens De Huismeesters wat de plannen zijn, en welke spelregels er zijn voor het laten installeren van een “pv-systeem”. Kort gezegd zijn de voorwaarden voor dit project, dat je huurder van de Huismeesters moet zijn, dat je woning voldoende geschikt moet zijn en dat je je op tijd aanmeldt. Er is budget voor 30 woningen, wie zich het eerst aanmeldt (en een geschikt dak heeft) zal als eerste kans maken.

Verder vertelde Edwin Arends van het installatiebureau over de nieuwe ontwikkelingen van zonnepanelen. Er is steeds meer mogelijk, ook bij oriëntatie op oost of west of een lage of juist hoge hellingshoek van het dak kan het tegenwoordig al goed uit, om een pv-systeem aan te leggen. Ook niet-huurders die zelf een pv-systeem willen aanschaffen kunnen ”meeliften” in het project en zich laten adviseren, eventuele plaatsing van zonnepanelen gaat dan op eigen kosten. Door grotere inkoop en installatie zal dan een leuke korting mogelijk zijn.

Spontaan eindfeest bij succes
Er hing een goede en positieve sfeer en er werden veel vragen gesteld. Buurtbewoner de Winter werd zo enthousiast over het hele project, dat hij aankondigde, dat als de 30 woningen daadwerkelijk gehaald zouden worden, hij persoonlijk zou zorgen voor een feestmaal in buurtcentrum TuinPad. Hier werd vrolijk en met applaus op gereageerd, dat zou zeker een geweldig resultaat zijn!

Bekijk de presentatie van de avond presentatie18nov.

Vrijblijvend aanmelden kan via info@tuinwijkinhetzonnetje.nl of communicatie@dehuismeesters.nl

Video Zonneambassadeurs

Nu er weer een nieuw project in de Tuinwijk is gestart met zonnepanelen is het leuk nog eens terug te kijken. Zo maakte buurtbewoner Liesbeth van Hoffen een tijd geleden een video over het project in de Radijsstraat en de actieve inzet van Zonneambassadeurs.

Bekijk de video hier

Omschrijving: In de Radijsstraat stapte woningcorporatie Patrimonium in het project en deed de bewoners een voorstel voor de aanschaf van zonnepanelen op de daken van huurwoningen. Enthousiast geworden Radijsstraat bewoners stapten vervolgens op de buren af om het project te promoten. 70% van de bewoners was enthousiast en daar waar zowel de boven als benedenburen mee wilden doen zijn zonnepanelen geplaatst, waarbij de corporatie de investering voor haar rekening nam. De bewoners krijgen weliswaar een kleine huurverhoging, maar dat wordt terugverdiend door de energieopbrengst van de panelen. Een win-­win situatie voor mens en milieu!

Informatieavond Zonnepanelen 18 november

Dinsdagavond aanstaande (18 nov) is er weer een informatieavond over zonnepanelen. Deze avond wordt georganiseerd naar aanleiding van het nieuwe project samen met De Huismeesters. Als huurder van deze wonincorporatie kun je nu aangeven interesse te hebben in zonnepanelen. Indien je woning geschikt is voor plaatsing, kun je in ruil voor een huurverhoging panelen laten plaatsen, en daarmee je energielasten omlaag brengen.

Maar ook als je niet van De Huismeesters huurt en toch wat meer wilt weten over zonnepanelen ben je zeker welkom. We zullen dinsdagavond wat meer vertellen over Tuinwijk in het Zonnetje, over zonnepanelen en de installatie en ons best doen zo goed als we kunnen vragen te beantwoorden over panelen, energie en installatie. Mogelijk komt er dan ook een installateur wat meer vertellen. Het is ook de bedoeling dat er mensen van de Huismeesters aanwezig zijn om te vertellen wat zij van plan zijn.

Ken je nog andere bewoners, buren of buurtbewoners voor wie dit interessant kan zijn? Vertel ze over het project en neem ze mee naar de informatieavond!

Mocht je in de tussentijd een keer in een woning willen kijken met zonnepanelen, dan kan dat altijd wel bij een van ons. Je ziet er binnen overigens weinig van, maar de omvormer is te zien (bij ons op zolder) en je kunt buiten zien hoe ze op het dak liggen. Neem als je dat wilt even met een van ons contact op.

18 november om 20.00 uur
buurtcentrum TuinPad (Bessemoerstraat)

Bekijk hier de Uitnodiging Zonneborrel

Hartelijke groeten en hopelijk tot dinsdag!

logo_zonnetje

Huismeesters Project

Goed nieuws! Woningcorporatie De Huismeesters biedt nu ook huurders in de Tuinwijk de kans om zelf zonnestroom op te wekken op ‘eigen’ dak. In totaal kunnen 30 Tuinwijk-huishoudens in 2014 zich aanmelden voor zonnepanelen. Dit is een bijzonder project, want Tuinwijk krijg hiermee de primeur. Vanwege de goede resultaten van Tuinwijk in het Zonnetje, krijgen Tuinwijkers nu als eerste de kans zich aan te melden in 2014: huurders in deze wijk hebben nu voorrang op huurders van De Huismeesters in de rest van Groningen, die zich pas volgend jaar mogen aanmelden.

Als je als huurder van De Huismeesters interesse hebt om de Tuinwijk nóg duurzamer te maken, is dit je kans. Middels een passende huurverhoging (maar een lagere energielast dus wellicht op de lange termijn lagere huurlasten) kun je meewerken aan een duurzamer, schoner klimaat. De precieze voorwaarden worden nog berekend en zullen later bekend worden.

De installaties die De Huismeesters willen laten installeren zullen waarschijnlijk ook voorzien worden van goede meetsystemen, waarmee bewoners zelf goed de opbrengst en het gebruik van de zonnepanelen per huishouden kunnen meten. Met dit systeem heb je zelf meer inzicht in, en verantwoordelijkheid voor, je eigen servicekosten: met name de energielasten. Bij elk huishouden zullen de resultaten qua huurlasten verschillen, omdat het bij de PV-panelen en huurverhoging gaat om precies maatwerk. En ieder huishouden heeft natuurlijk een ander energiegebruik en -patroon.

Of je woning geschikt is, zal wel eerst onderzocht moeten worden. Je kunt je op dit moment aanmelden voor het project door de Flyer in te vullen, of door een mail te sturen naar info@tuinwijkinhetzonnetje.nl of communicatie@dehuismeesters.nl. De leverancier van de zonnepanelen zal dan ism De Huismeesters de mogelijkheden voor je woning doorrekenen.

Binnenkort organiseren we vanuit Tuinwijk in het Zonnetje in samenwerking met De Huismeesters voor geïnteresseerde huurders een informatieavond in het buurtcentrum TuinPad.

Zonneborrel op 12 december

We willen iedereen in de wijk graag uitnodigen voor de Zonneborrel. Hier willen we samen de tussenstand vieren van het project waar we hier in de wijk mee bezig zijn. We hopen volgende week veel buren te zien! De borrel vind plaats in het buurtcentrum aan de Bessemoerstraat 2, op donderdag 12 december. Om 19 uur gaat de deur open en vanaf 19:30 vertonen we een film. Aansluitend is er een borrel. Iedereen is welkom!

download hier de flyer.

In de maand november zijn er op 58 woningen in de Radijsstraat zonnepanelen geïnstalleerd. We vinden dit een prachtig resultaat van het project “Tuinwijk in het Zonnetje”. Het is uniek dat zoveel bestaande huurwoningen van zonne-panelen worden voorzien. Met dit project is de Tuinwijk een van de groenste wijken van Groningen!

Deze mooie tussenstand willen we graag gezamenlijk vieren op donderdag 12 december. Alle buurtbewoners en betrokkenen zijn daarbij van harte welkom in het Buurtcentrum aan de Bessemoerstraat 2.

Voorafgaand aan de borrel wordt de documentaire “Power to the People” vertoond. Dit is een inspirerende documentaire in de serie Tegenlicht (VPRO), over onafhankelijke, door burgers zelf opgezette (duurzame) projecten.

PROGRAMMA
19:00 buurtcentrum open
19:30 film: “Power to the People”
20:30 start borrel
22:00 einde

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd! Iedereen is welkom, dus kom langs en neem je buurman of buurvrouw mee!