De stroomrekening

Door zonnepanelen te installeren gaat de stroomrekening omlaag. Maar hoe gaat dat eigenlijk precies? Je stroomrekening is best ingewikkeld! De jaarlijkse afrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Enkel tarief Dit is je verbruikte stroom. Je betaalt (afhankelijk van je leverancier) ongeveer € 0,22 per kWh verbruikte stroom. Hiervan is € 0,15 belasting! Stel dat je 2000 kWh verbruikt per jaar is dit gedeelte van je stroomrekening ongeveer € 440.
  • Vastrecht levering Dit betaalt iedereen, ongeveer € 0,08 per dag. Dit is per jaar ongeveer € 29. Let wel op, dit kan per provider flink verschillen!
  • Transportkosten netbeheer Ook dit betaalt iedereen, ongeveer €0,62 per dag. Dit is per jaar ongeveer 226 euro.
  • Korting milieubelasting Elke aansluiting in nederland krijgt per jaar ongeveer € 374 euro.

Alle hierboven vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

Afhankelijk van je productie en verbruik, zijn er nu de volgende drie situaties mogelijk:

  • Produceer je een gedeelte van je verbruik met je zonnepanelen, dan wordt deze geproduceerde stroom in mindering gebracht op je rekening, tegen hetzelfde tarief als je afgesproken hebt met je leverancier voor het verbruik. In het voorbeeld hierboven komt dat dus neer op € 0,22 per kWh. De rest van de rekening blijft staan.
  • Stel dat je net zo veel stroom opwekt als dat je verbruikt, dan vervalt het eerste gedeelte van je stroomrekening helemaal. (hierboven ‘enkel tarief’ genoemd). De rest blijft van de rekening blijft staan.
  • Als je meer zou opwekken dan dat je verbruikt hebt is de leverancier verplicht je voor dit overschot nog een redelijke vergoeding hiervoor te betalen. Meestal komt dit neer op de productieprijs van € 0,07 per kWh.
Aan bovengenoemde regels zijn grenzen gesteld; hier zullen alle huishoudens in de Tuinwijk echter (zeer waarschijnlijk) onder blijven.

 

Leave a Reply