Huismeesters Project

Goed nieuws! Woningcorporatie De Huismeesters biedt nu ook huurders in de Tuinwijk de kans om zelf zonnestroom op te wekken op ‘eigen’ dak. In totaal kunnen 30 Tuinwijk-huishoudens in 2014 zich aanmelden voor zonnepanelen. Dit is een bijzonder project, want Tuinwijk krijg hiermee de primeur. Vanwege de goede resultaten van Tuinwijk in het Zonnetje, krijgen Tuinwijkers nu als eerste de kans zich aan te melden in 2014: huurders in deze wijk hebben nu voorrang op huurders van De Huismeesters in de rest van Groningen, die zich pas volgend jaar mogen aanmelden.

Als je als huurder van De Huismeesters interesse hebt om de Tuinwijk n├│g duurzamer te maken, is dit je kans. Middels een passende huurverhoging (maar een lagere energielast dus wellicht op de lange termijn lagere huurlasten) kun je meewerken aan een duurzamer, schoner klimaat. De precieze voorwaarden worden nog berekend en zullen later bekend worden.

De installaties die De Huismeesters willen laten installeren zullen waarschijnlijk ook voorzien worden van goede meetsystemen, waarmee bewoners zelf goed de opbrengst en het gebruik van de zonnepanelen per huishouden kunnen meten. Met dit systeem heb je zelf meer inzicht in, en verantwoordelijkheid voor, je eigen servicekosten: met name de energielasten. Bij elk huishouden zullen de resultaten qua huurlasten verschillen, omdat het bij de PV-panelen en huurverhoging gaat om precies maatwerk. En ieder huishouden heeft natuurlijk een ander energiegebruik en -patroon.

Of je woning geschikt is, zal wel eerst onderzocht moeten worden. Je kunt je op dit moment aanmelden voor het project door de Flyer in te vullen, of door een mail te sturen naar info@tuinwijkinhetzonnetje.nl of communicatie@dehuismeesters.nl. De leverancier van de zonnepanelen zal dan ism De Huismeesters de mogelijkheden voor je woning doorrekenen.

Binnenkort organiseren we vanuit Tuinwijk in het Zonnetje in samenwerking met De Huismeesters voor geïnteresseerde huurders een informatieavond in het buurtcentrum TuinPad.